DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt:

„Zwiększenie efektywności współpracy firmy Extrememem z partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B.”

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-543/13-00

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 381 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 266 875,00 zł (70 %)

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu u Wnioskodawcy nowej inwestycji – wdrożenia rozwiązania B2B umożliwiającego usprawnienie procesów obiegu informacji oraz dokumentów z kluczowymi partnerami biznesowymi. System obejmie najważniejsze obszary funkcjonowania firmy w relacji z partnerami zarówno w obszarze transakcyjnym, jak i w obszarze zarządczym.

Wdrażany system B2B ma na celu: zwiększenie rentowności współpracy z partnerami dzięki usprawnieniu komunikacji, lepszemu planowaniu wspólnych działań, wzrost przychodów całkowitych i rentowności działalności dzięki znaczącemu obniżeniu poziomu utraconych korzyści,  optymalizacja kosztów magazynowania,  skrócenie czasu obsługi,  usprawnienie systemu sprzedaży.

System B2B zostanie wdrożony przez 5 firm - Wnioskodawcę i 4 partnerów.

Główną zaletą tego systemu będzie przede wszystkim fakt, iż na bazie zawartych i przetwarzanych w nim danych możliwe będzie uruchomienie systemu wymiany informacji z partnerami poprzez skomunikowanie systemu firmy eXtremeMem z partnerami, co umożliwi sprawną realizację wspólnych procesów biznesowych.


Szczegółowe informacje dostêpne TUTAJ.


Zapytanie ofertowe na czytniki kodów kreskowych dostępne TUTAJ.


Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy dostępne TUTAJ.